a

Tradicionalni zimski kotorski karneval

Tradicionalni zimski kotorski karneval

Tradicionalni zimski kotorski karneval održava se na području opštine Kotor, a predstavlja svetkovinu pučkog duha i umijeća kako karnevalista ovog kraja, tako i gostiju iz regiona. Brojni posjetioci mogu uživati u koloritu i humoru originalnih maski i kostima, muzici, gastronomiji i satiričnom duhu Mediterana. Tradicionalni zimski karneval je od izuzetnog značaja za Kotor i Crnu Goru koji je 2018. godine obilježio pola milenijuma postojanja. U mnoštvu karnevalskih grupa i maski iz Kotora, Crne Gore i regiona, brojni posjetioci mogu vidjeti i uživati u koloritu originalnih kostima, ritma i mediteranskog duha domicilnog stanovništva.