a

Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst

Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Opštinom Kotor raspisuje Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst.
Tematski okvir Konkursa inspirisan je stihovima crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića: „Zaustavite planetu, ja hoću da izađem“.

Konkurs je otvoren od 01.05. do 01.07. 2020. godine.
Cilj Konkursa je razvoj dramske literature u Crnoj Gori.