a

NOVA OGLASNA TABLA ISPRED JU KULTURNI CENTAR “NIKOLA ĐURKOVIĆ” KOTOR

NOVA OGLASNA TABLA ISPRED JU KULTURNI CENTAR “NIKOLA ĐURKOVIĆ” KOTOR

Internet portali, Facebook, Instagram i ostale društvene mreže  odavno su postali standard u poslovanju i razmjeni informacija.

Kada se tome doda komentarisanje, diskutovanje, dodavanje slika, videa i fajlova jasno je da je ovaj način komunikacije postala naša svakodnevica, čemu je u posljednje vrijeme doprinijela izolacija uzrokovana koronavirusom.

Naravno da ima i onih kojima su društvene mreže i portali  još uvijek nepoznanica, tako da JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor nastoji da blagovremeno obavijesti o aktivnostima sve ljubitelje pozorišta, književnosti,  likovne i filmske  umjetnosti.

Ispred glavnih vrata K     ulturnog centra postavljena je nova, metalna vitrina sa plutanom oglasnom tablom i led svjetiljkama koje su spojene na gradsku rasvijetu.    

Kako oglasne table služe za blagovremeno  obavještavanje javnosti,  

prolaznici će biti u toku sa kulturnim, sportskim i drugim programima koji su na dnevnom ili mjesečnom repetoaru u našem gradu.

Naime, veliki priliv različitih informacija u toku dana može da dovede do propuštanja dobrog filma ili predstave.

Nova oglasna tabla služiće, ne samo za puko informisanje,  već će  često biti direktiva i smjernica za bolje lično organizovanje i planiranje posjeta jednoj od organizacionih jedinica Kulturnog centra.

Prelijepa led rasvijeta unutar table, koja se pali u smiraj dana  zajedno sa gradskom rasvjetom, zasigurno će svakome skrenuti pogled i nakon pandemije izazvane koronavirusom, kada se nastave kulturno – umjetnički sadržaji, olakšati ono vječito pitanje – Kuda večeras?