a

Živa lokalna tradicija Crne Gore

Živa lokalna tradicija Crne Gore

Online (Zoom) promocija monografije četiri autora „Živa lokalna tradicija“ će biti emitovana u utorak, 29. decembra, s početkom u 18 časova, putem objava na društvenim mrežama JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor / Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, JU Zavičajni muzej Pljevlja, JU Centar za kulturu Kolašin i JU Muzeji i galerije Budve, kao i društvenih mreža izdavača – NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru i
NVO Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina, koju su ove godine knjigu i objavili.


U pitanju je monografska studija „Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“, koju potpisuju četiri autora: Davor Sedlarević, spec. vaspitač tradicionalne igre (Kolašin), doc. dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja (Pančevo), prof. dr Ljiljana Gavrilović etnološkinja-antropološkinja (Beograd), i doktorand Dušan Medin, arheolog (Petrovac na
Moru).


Na promociji će govoriti: prof. dr Ljiljana Gavrilović, doc. dr Zlata Marjanović i mr Dušan Medin.