a

Prevencija reproduktivnog zdravlja u okviru Dječije nedjelje

Prevencija reproduktivnog zdravlja u okviru Dječije nedjelje

U četvrtak, 7. oktobra u podne održano je predavanje na temuPrevencija reproduktivnog zdravlja u saradnji sa Domom zdravlja Kotor.Predavanje je održala doktorica Aleksandra Spasić Jokmanović, kojavodi Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. Doktorica Jokmanović jeprisutnima govorila od štetnom uticaju rigoroznih dijeta, prekomjernefizičke aktivnosti i nezdrave ishrane na reproduktivno zdravlje. Biloje riječi o rizičnim seksualnim odnosima, kontracepciji, abortusu idrugim temama za koje su učenici bili zainteresovani, postavljajućipitanja. Nakon predavanja kojim je djeci približena ova tema, ali iukazano na štetne oblike ponašanja, doktorica Jokmanović jepodsjetila učenike da se za stručnu pomoć i konsultacije uvijek moguobratiti u ginekološkom dispanzeru, kao i pedijatrijskim službama Domazdravlja Kotor.Predavanju su prisustvovali učenici osmih i devetih razreda Osnovneškole “Njegoš” sa Benova.