a

POZIV KARNEVALSKIM GRUPAMA I POJEDINCIMA

POZIV KARNEVALSKIM GRUPAMA I POJEDINCIMA

Organizacioni odbor Tradicionalnog  zimskog  kotorskog karnevala 2024.g. poziva sve zainteresovane karnevalske grupe i pojedince da podnesu zahtjev za novčanu nadoknadu za izradu maski. 

U zahtjevu je potrebno navesti: 

– naziv karnevalske grupe (pojedinca) 

– naziv maske 

– broj članova grupe 

– opis maske 

– broj žiro računa i kontakt telefon odgovornog lica.

Za grupne maske JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor obezbjediće pomoć u iznosu do 400,00 eura (pod grupnom maskom podrazumjeva se 6+ članova) a 

Zahtjevi se mogu predati u prostorijama Kulturnog centra svakog radnog dana od 9 do 14 sati ili na mail kult.c.kotor@hotmail.com