a

Manifestacije

Kulturni centar ,,Nikola Đurković” priprema tradicionalnu međunarodnu likovnu manifestaciju  VII Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci'', koja će se održati  14. i 15. juna 2024. Na Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” biće projektovane petominutne audio-vizuelne prezentacije akademskih umjetnika na fasade  Starog grada Kotora, jednog