a

Crnogorski gradovi kroz vrijeme – Kotor

11/05/2020 12:00 AM - 17/05/2020 11:45 PM KC Kotor

11/05/2020 12:00 AM - 17/05/2020 11:45 PM

KC Kotor

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom predstavlja kratak video prikaz Kotora kroz vrijeme.