a

OTKROVENJE – RASTKO PETROVIĆ

03/08/2022 9:00 PM - 10:00 PM

Povodom 100. godišnjice od izlaska zbirke pjesama ,,Otkrovenje” Rastka Petrovića, Kuturni centar ,,Nikola Đurković” Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica,  u srijedu, 03. avgusta, organizuje književno veče posvećeno vijeku trajanja i uticaja ove značajne zbirke pjesama i njenom tvorcu, sa početkom u 21 sat u atrijumu Kulturnog centra.

Razgovor će voditi dr Milijana Kandić Simonović i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica.

,,Zbirka pjesama Otkrovenje Rastka Petrovića objavljena je krajem 1922. godine u Beogradu i zajedno sa ,,Itakom” Miloša Crnjanskog predstavlja vrhunac avangardnog pjesničkog izraza kod nas. Iako je izazvala snažnu negativnu reakciju i osporavanja djela kulturne javnosti, pjesnički svijet ju je uglavnom dočekao sa odobravanjem i ushićenjem. Ipak, ni jedna ni druga strana reakcije vjerovatno nije do kraja bila svjesna da će ova zbirka, istovremeno prva i jedina Petrovićeva, obilježiti ne samo svoje, već i daleko buduće vrijeme u pjesničkom svijetu naših prostora.

Dr Milijana Kandić Simonović rođena je u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu je upisala 1988. Magistrirala je, a potom, 2016. godine, i doktorirala nauku o književnosti na polju odnosa poezije i slikarstva. Objavila dvije monografije iz naučne oblasti intermedijalnih istraživanja, kao i više naučnih i stručnih radova. Nakon  višegodišnjeg metodičkog iskustva na matičnom fakultetu, trenutno radi kao profesor na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Lođu u Poljskoj.