a

Promocija zbornika ,,Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir i (s)rodne teme’’

10/12/2021 7:00 PM - 8:00 PM

JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković’’ Kotor/ Gradska biblioteka i čitaonica, povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra sa početkom u 19 sati organizuje promociju tematskog zbornika naučnih i stručnih radova ,,Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir i (s)rodne teme’’. Ovaj događaj se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Kotor/ Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za 2020/2021. godinu. (Aktivnost: Promocija kulturnih sadržaja koji imaju za cilj unapređenje ljudskih prava.) O knjizi će govoriti: Milica Stanić Radonjić, glavna i odgovorna urednica zbornika, Ksenija Rakočević, stručna saradnica na pripremi zbornika i autorka rada i Jelena Papović, akademska slikarka i profesorica. Moderatorka programa će biti Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica.

Ovo je prva publikacija ove vrste koja se objavljuje u Crnoj Gori, koja s naučnog aspekta tretira primarno kvir, a potom i (s)rodnu problematiku, i to iz domena istoriografije, etnografije, antropologije, pravnih nauka, politikologije, sociologije, psihoanalize, kulture, umjetnosti i niza drugih disciplina.

Riječ je o naučnoj knjizi koja je, zajedno sa srednjemetražnim dokumentarnim filmom, dio kompleksnog jednogodišnjeg projekta „LGBTIQ tematika u crnogorskom društvu, medijima i kulturi tokom 20. i početkom 21. vijeka“, koji realizuju Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru (nosilac projekta) u saradnji sa LGBT Forum Progresom iz Podgorice.

Projekat je podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore (u međuvremenu transformisanog u Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore)