a

Festival svjetlosti “Zasjaće palaci”

Festival svjetlosti “Zasjaće palaci”

Međunarodni umjetnički festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci” je osmišljen kao niz svojevrsnih likovnih izložbi na otvorenom, sa idejom da se da iskoristi izvanredna i neponovljiva scenografija Kotora za promovisanje, afirmaciju i popularizaciju likovne umjetnosti.

Festival podrazumjeva samostalne audio-vizuelne prezentacije akademskih likovnih umjetnika, koje će se projektovati na fasade zgrada i bedeme Starog grada