a

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA U JU KULTURNI CENTAR „NIKOLA ĐURKOVIĆ“ KOTOR

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA U JU KULTURNI CENTAR „NIKOLA ĐURKOVIĆ“ KOTOR

Nakon iscrpnih radova na uređenju velike sale, scene, garderoba i toaleta i pored pandemije izazvane virusom COVID 19 u kotorskom Kulturnom centru „Nikola Đurković“ radi se i dalje.

Završena je adaptacija  Muzičke sale, koja se istovremeno koristi i kao sala za vjenčanja.

Pored obaveznog krečenja, u sali  je lakiran parket, promijenjena je i unaprijeđena rasvjeta, postavljeni su  novi tepih i zavjese, tako da sada sala odiše  toplim enterijerom  koji  će gostima, publici  i mladencima pružiti prijatniji ugođaj.

Radovi se finansiraju iz sopstvenog budžeta.

Obzirom da zgrada Kulturnog  centra raspolaže sa velikim brojem devastiranih, neiskorištenih i nefunkcionalnih prostorija, planiramo da dopunimo njihove  kapacitete, osposobimo ih i prilagodimo namjeni, kako bi  se u njima nesmetano odvijale kulturne aktivnosti koje bi se koristile na  različitim nivoima (konzumiranje, participacija i stvaralaštvo).

Napominjemo da se u Kulturnom centru odžavaju škole glume, kik boksa, stripa, plesa, crtanja…

Mišljenja smo da bi kultura trebala biti  prisutnija u životu čovjeka jer se na taj način duhovno obogaćujemo i uzdižemo,

Sve četiri organizacione jedinice (Kino, Biblioteka, Galerija i Pozorište) i dalje su zatvorene za građane, ali su zaposleni u punom sastavu i rade na pripremi programa za kotorsko kulturno ljeto,  a  sve u skladu sa odredbama Vlade  Crne Gore i NKT.