a

Projekat „Iliri – zajednička baština“ – Konkurs za zbirke kratkih priča

Projekat „Iliri – zajednička baština“ – Konkurs za zbirke kratkih priča

Organizatori projekta ”Iliri – zajednička baština” raspisuju Konkurs za kratke priče za učenike srednjih škola i afirmisane pisce iz država regiona na temu Drevni Iliri. Zainteresovani učesnici mogu pisati legende, bajke, epsku ili naučnu fantastiku, horor ili fantaziju na ovu temu, a priče dužine do deset stranica treba poslati najkasnije do 1. novembra 2020. godine.

Odabrane priče će biti objavljene u zbirkama koje će se promovisati u sklopu projektnih aktivnosti.

Međunarodni projekat koji realizuju partneri iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije finansijski je podržao Fond za Zapadni Balkan (Western Balkan Fond) i ima za cilj doprinos regionalnoj saradnji i jačanju kohezije država u okruženju. Aktivnosti su posebno usmjerene na podizanju svijesti o ilirskoj baštini kao zajedničkoj vrijednosti država u regionu, te jačanju veza među umjetnicima i mladim ljudima država Zapadnog Balkana.

Nosilac projekta je NVO „Akademija društvenih nauka“ iz Bijelog Polja, dok su partneri Muzej grada Zenice, Biblioteka ”Slovo” iz Lapova i JU Kulturni centar ”Nikola Đurković” iz Kotora.

Propozicije konkursa za srednjoškolce:

– pravo učešća imaju učenici srednjih škola iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske;

– zainteresovani mogu poslati jednu neobjavljenu priču iz žanra fantastike na temu Drevni Iliri;

– priče mogu biti od tri do deset strana u Wordu, Font Ariel, veličina 12;

– priče se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail: konkursiliri@gmail.com;

– uz priču se dostavljaju kontakt podaci o autoru – ime i prezime, razred, škola, grad, država, telefon;

– rok za dostavljanje priča je 1. novembar 2020. godine;

– priče će odabrati komisija sačinjena od pisaca iz regiona;

– učenici garantuju za autentičnost priče i saglasni su sa ustupanjem autorskih prava za objavljivanje;

– učenici dostavljanjem priče prihvataju uslove konkursa i pravila o objavljivanju priče;

– organizatori zadržavaju pravo objavljivanja priča po propozicijama konkursa i u skladu sa kriterijumima projekta;

Propozicije konkursa za pisce iz regiona:                                                                    

– mogu učestvovati pisci država Balkana;

– priče se mogu dostaviti na nekom od sljedećih jezika – crnogorskom, srpskom, bosanskom, hrvatskom, albanskom i makednonskom;

– može se poslati jedna neobjavljena priča iz žanra fantastike na temu Drevni Iliri;

– priče mogu biti od tri do deset strana u Wordu, Font Ariel, veličina 12;

– priče se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail: konkursiliri@gmail.com;

– uz priču se dostavljaju kontakt podaci o autoru – ime i prezime i kratka biografija (do 300 riječi);

– rok za dostavljanje priča je 1. novembar 2020. godine;

– učesnici garantuju za autentičnost priče i saglasni su sa ustupanjem autorskih prava za objavljivanje;

– učesnici dostavljanjem priče prihvataju uslove konkursa i pravila o objavljivanju priče;

– priče će odabrati komisija sačinjena od pisaca iz regiona;

– organizatori zadržavaju pravo objavljivanja priča po propozicijama konkursa i u skladu sa kriterijumima projekta i pravo objavljivanja priča autora po pozivu.

   Urednica programa za mlade

Aleksandra Tomović