a

KONKURS ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI KOTORSKI LIKOVNI UMJETNICI 2021.

KONKURS ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI KOTORSKI LIKOVNI UMJETNICI 2021.

Gradska galerija Kotor i ove godine, povodom Dana opštine Kotor, priprema tradicionalnu godišnju izložbu likovnog stvaralaštva u Kotoru, pod nazivom KOTORSKI LIKOVNI UMJETNICI 2021. Pravo učešća na izložbi imaju svi likovni i primijenjeni umjetnici koji su rođeni u Kotoru ili žive i stvaraju na teritoriji Opštine Kotor, a koji su diplomirali na akademijama likovnih ili primjenjenih umjetnosti.

Svi likovni i primjenjeni umjetnici zainteresovani za učešće na ovoj izložbi, a koji zadovoljavaju postavljene kriterijume, treba da donesu  2 do 3  rada u Gradsku galeriju Kotor, najkasnije do petka 5.novembra t. g, svakog radnog dana od 8 do 20 h. Fotografije radova sa kataloškim podacima, kao i kratku biografiju, treba poslati na adresu gradskagalerija@gmail.com. Dana 8. novembra zasjedaće tročlani stručni žiri koji će napraviti selekciju radova za izložbu i donijeti odluku o dodjeljivanju ,,Nagrade za najbolji likovni rad nastao u Kotoru u 2021-oj godini”, te stoga radovi koji budu predati nakon 5. novembra ne mogu i neće biti prihvaćeni.