a

KONKURS!!

KONKURS!!

Kulturni centar ,,Nikola Đurković” priprema međunarodnu likovnu manifestaciju VI Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci”, koja će se održati 23. i 24. juna 2023. Na Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” biće projektovane šestominutne audio-vizuelne prezentacije akademskih umjetnika na fasade Starog grada Kotora, jednog od najljepših srednjovjekovnih gradova Mediterana. Audio-vizuelna prezentacija jednog umjetnika, ili svojevrsna samostalna izložba na otvorenom, podrazumjeva najprije pozdravnu riječ umjetnika, tridesetak fotografija njegovih radova, kratku biografiju i muzičku podlogu. Festival će se održati na Trgu od Oružja. Umjetnici zainteresovani za učešće na VI Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” treba da dostave: 20-30 fotografija svojih radova: fotografisati cijele formate umjetničkih radova i to kamerom od 8 Mpx ili više – Kratak CV sa kontakt podacima, kao i – Kratak video snimak (5-7 sekundi) na kome se umjetnik predstavi, kaže odakle je i eventualno pozdravi publiku ili Festival svjetlosti Navedeni materijal treba dostaviti na CD-u na adresu: Gradska galerija Kotor, Stari grad, 85330 Kotor, Montenegro ili mailom na: gradskagalerija@gmail.com, najkasnije do 3. aprila t.g. Nakon prijema materijala, tročlani stručni žiri Festivala svjetlosti ,,Zasjaće palaci” na sjednici zakazanoj za 4. april t.g. odabraće umjetnike koji će učestvovati na VI Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci”.