a

Sindikat

Članovi Sindikalne organizacije zaposlenih u JU Kulturnom centru “Nikola Đurković” Kotor su:

 • Popović Milica – Sindikalni predstavnik
 • Brguljan Vanja,
 • Crepulja Ilija,
 • Ćulafić Tihana,
 • Džudović Jovan,
 • Pavlović Obrad,
 • Praci Slavka,
 • Radulović Karolina,
 • Roganović Ivana,
 • Sarap Marija,
 • Starčević Marija,
 • Todorović Nada,
 • Vučetić Dušanka i
 • Vukasović Jelena.