a

PREDSTAVLJANJE OPUSA ENESA HALILOVIĆA U KOTORU

22/07/2022 9:00 PM - 10:00 PM

U Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor / Gradska biblioteka i čitaonica organizuju u petak 22. jula u Atrijumu Kulturnog centra predstavljanje opusa književnika Enesa Halilovića. Sa autorom će razgovarati docent dr Jelena Knežević.

Enes Halilović rođen je 5. marta 1977. u Novom Pazaru. Autor je zbirki poezije: “Srednje slovo”, “Bludni parip”, “Listovi na vodi”, “Pjesme iz bolesti i zdravlja”, “Zidovi” i “Bangladeš”; zbirki priča: “Potomci odbijenih prosaca”, “Kapilarne pojave” i “Čudna knjiga”; drama: “In vivo” i “Kemet”, romana: “Ep o vodi”, “Ako dugo gledaš u ponor” i “Ljudi bez grobova“. Osnovao je književni časopis “Sent” i književni web časopis “Eckermann”.

Priče, poezija i drame Enesa Halilovića objavljene su u zasebnim knjigama na engleskom, poljskom, francuskom, makedonskom, turskom, albanskom i bugarskom jeziku, a proza i poezija je prevođena na engleski, njemački, španski, ruski, arapski, turski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski, makedonski, grčki, bugarski, katalonski, romski, danski, portugalski, italijanski, bjeloruski, jermenski i latinski jezik.

Dobitnik je nagrada: Zlatna značka za doprinos kulturi KPZ Srbije, „Meša Selimović“, „Branko Miljković“, „Đura Jakšić“, „Ahmed Vali“, „Stevan Sremac“, „Zlatno slovo“, “Vitalova nagrada” a za urednički rad u Sentu dobio je nagradu „Sergije Lajković“.

Po romanu “Ako dugo gledaš u ponor”, Zlatko Paković režirao je istoimenu predstavu, a po knjizi poezije “Zidovi” urađeni su istoimeni film i predstava u režiji Mitra Belojice.

Enes Halilović živi u Novom Pazaru.

Jelena Knežević je docent za oblast njemačka književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a od 2018. godine i gostujući predavač na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gdje je i magistrirala i doktorirala. Istražuje i objavljuje u oblasti komparatistike, na teme iz njemačke i svjetske književnosti.

Autor je knjige Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945 (2012) i znatnog broja članaka u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Bavi se književnim prevođenjem.

Urednik je časopisa Folia linguistica et litteraria, i učesnik u nekoliko međunarodnih, bilaterarnih i nacionalnih projekata. Član je nacionalnog tima eksperata za visoko obrazovanje (HERE). Koautorka je knjige Njegoševa biblioteka.

Jelena Knežević živi u Podgorici.

Početak događaja je u 21 sat.