a

LIKOVNI I FOTO KONKURS: KULTURNO NASLIJEĐE, IZVOR KREATIVNOSTI

LIKOVNI I FOTO KONKURS: KULTURNO NASLIJEĐE, IZVOR KREATIVNOSTI

Predmet: Likovni i foto konkurs

Povodom 21. maja Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje likovni i fotografski konkurs pod nazivom: Kulturno naslijeđe, izvor kreativnosti.

Svaka kreativnost potiče iz kulturnih tradicija, ali se širi u kontaktu sa drugim kulturama. Zato kulturno naslijeđe u svim oblicima, treba da se sačuva, da mu se da značaj i da se prenese na buduće generacije u svojstvu svjedočenja o iskustvu i ljudskim stremljenjima, a kako bi se njegovala kreativnost u svoj svojoj raznolikosti i razvijao pravi dijalog između kultura (UNESCO).

Ustanove kulture ne smiju oslabiti svoju ulogu u promovisanju kulturnih vrijednosti ni u vanrednim okolnostima poput aktuelne. S tim u vezi, organizujemo konkurs kako bismo simbolično podržali i promovisali sve mlade ljude koji žele javno da pokažu svoj talenat, a putem njega svoje viđenje kulturnog naslijeđa i njegovog značaja za budući razvoj kulture i obrazovanja.

Konkurs podrzumijeva dva segmenta: likovni i fotografski.

Likovni konkurs obuhvata dvije uzrasne kategorije:

  • Za djecu do 5 godina
  • Za djecu od 6 do 10 godina.

Fotografski konkurs obuhvata sljedeće kategorije:

  • Djeca od 11 do 15 godina
  • Mladi od 15 do 30 godina.

Učesnici konkursa svoje radove šalju u inbox Facebook stranice JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor najkasnije do 19. maja 2019. godine u podne. Osim rada neophodno je dostaviti: Ime i prezime autora, grad iz kojeg je autor i koliko ima godina. Poželjno je da uz crtež ili fotografiju bude naveden opis rada, adekvatan citat ili nekoliko rečenica o samom autoru. Svi radovi će biti objavljeni na pomenutoj stranici.

Glasanje za najbolji rad će biti slobodnog tipa, odnosno svi korisnici ove društvene mreže moći će da glasaju za najbolji rad tako što će ispod slike označiti da im se sviđa. Radovi sa najvećim brojem „lajkova“ biće nagrađeni. Za sve četiri kategorije predviđene su simbolične nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Imena nagrađenih učesnika konkursa biće objavljeni na Facebook stranici u četvrtak, 21. maja 2020. godine.

Urednica programa za mlade: Aleksandra Tomović

https://www.facebook.com/kulturnicentarkotor/