Mar 1 2022 - Mar 1 2022

Radionica „Multimedije u bibliotekama“

Date
  • Mar 1 2022 - Mar 1 2022

Location

JU Kulturni centar „Nikola Đurković” Kotor / Gradska biblioteka i čitaonica organizovao je 22. i 23. Februara 2022. godine radionicu za bibliotekare “Multimedije u bibliotekama” koja se realizuje u okviru projekta: Unapređenje znanja i vještina bibliotekara u oblasti digitalizacije – od slike do pretraživosti (IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO SEARCHABILITY) koji se finansira kroz Međunarodni fond za pomoć kulturi i obrazovanju za 2021. godinu Ministarstva spoljnih poslova SR Njemačke, Goethe-Instituta u Beogradu i drugih organizacija koje djeluju na polju spoljne kulturne i obrazovne politike. “Funded by the International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe. de/relieffund.”

Radionicu je vodila bibliotekarska savjetnica Mirjana Nešić, a pohađali su je bibliotekari gradskih biblioteka iz Herceg Novog, Tivta, Budve i Kotora, Biblioteke Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Biblioteke Pomorskog fakulteta, Muzeja grada Perasta, kao i predstavnici osnovnih škola iz Risna i Kotora.

Polaznici kursa su u prvom dijelu praktičnog rada učili rad u onlajn i oflajn programima za snimanje i uređenje video materijala, snimanje rada na računaru (za svrhe snimanja uputstava i tutorijala) i za editovanje audio materijala. U drugom dijelu praktičnog rada se učilo o različitim programima i aplikacijama u otvorenom pristupu koji se mogu koristiti za kreiranje digitalnih animacija, prezentacija, QR, VR i AR sadržaja, a koji se mogu koristiti za razvoj i unapređenje usluga biblioteke.

Pored toga, upoznali su se i sa digitalnim marketingom, alatima i znanjima potrebnim za njegovo sprovođenje, društvenim mrežama i promocijom čitanja, knjiga i biblioteka, kao i o različitim načinima za komunikaciju sa korisnicima. Podijeljeni su različiti izvori multimedijalnih edukativnih i kulturnih izvora na internetu, a upoznali smo se i sa svim aspektima digitalne transformacije u bibliotekama, kao i inovativnim tehnologijama koje se koriste i koje će se tek koristiti u bibliotekama.

Post a Comment