a

February 2021

Ko to cvrči u Kotoru gradu? Čije to cvrčanje kao muzika zvuči? Ezop nam je prije više od dvadeset vjekova poklonio jednu basnu – basnu, o onima koji se čuju i cvrče, uprkos tome što su gladni. A kažu, i danas