a

January 2023

Kulturni centar ,,Nikola Đurković” priprema međunarodnu likovnu manifestaciju VI Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci'', koja će se održati 23. i 24. juna 2023. Na Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” biće projektovane šestominutne audio-vizuelne prezentacije akademskih umjetnika na fasade Starog grada Kotora, jednog