a

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji Kotor

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji Kotor

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji je otvoren svake godine od 1. februara do 1. decembra. Pristigao materijal se razmatra u prvoj polovini decembra, nakon čega odabrane umjetnike mailom informišemo o datumu održavanja njegove/njene izložbe.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

  • 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (U slučaju da izložba bude prihvaćena, te fotografije će biti korištene za štampani materijal)
  • profesionalnu biografiju autora
  • sažetu koncepciju izložbe- tehnički opis izložbe
  • kontakt adresu, e-mail adresu i telefone.

Dokumentaciju slati na: gradskagalerijakotor@t-com.me

Izlagački uslovi koji se pružaju umjetnicima su:

  • izrada kataloga
  • izrada plakata i pozivnica
  • tehnička i stručna pomoć prilikom postavke izložbe
  • obavještavanje javnosti i medijska pokrivenost izložbe
  • koktel na otvaranju izložbe