a

Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse

Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse

Fondacija Konrad Adenauer organizovala je konferenciju “Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse” koja je održana 22-24. oktobra u Herceg Novom. Konferenciji su, na poziv organizatora, prisustvovale: Marija Starčević, rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Programski urednik konferencije, uvodničar i moderator panela bio je prof. mr Janko Ljumović, sa Fakulteta dramskih umjetnosti Unverziteta Crne Gore. Konferenciju je otvorio direktor predstavništva za Srbiju i Crnu Goru Fondacije Konrad Adenauer Norbert Beckmann-Dierkes. Cilj Konferencije je bio da ponudi platformu za dijalog i razmjenu teorijskih mišljenja i praktičnih iskustava sa njemačkim, regionalnim i crnogorskim intelektualcima, istoričarima, umjetnicima, političarima i predstavnicima civilnog društva koji se na različite načine bave ovim važnim društvenim, sociološkim, kulturnim i političkim fenomenom XX i XXI vijeka. Na konfereneciji su u okviru četiri tematska panela: Evropska vs. balkanska kultura sjećanja, Kultura sjećanja: slučaj Jugoslavija, Sjećanje i društveni poredak, Kultura sjećanja i umjetničke prakse izlaganja imali: dr Michael Braun, odjeljenje za literaturu KAS, Njemačka, prof. dr Tvrtko Jakovina, istoričar, Hrvatska, dr Tanja Petrović, antropološkinja, Slovenija, docent dr Boban Batrićević, istoričar, Crna Gora, Michael Martens, novinar i pisac, Njemačka, prof. Slobodan Selinkić, arhitekta, Srbija, dr Višnja Kisić, istoričarka umjetnosti, Srbija, prof. mr Sehad Čekić, filmski producent, Cetinje, mr Miloš Vukanović, istoričar, Crna Gora, Goran Danilović, Ujedinjena Crna Gora, Genci Nimanbegu, FORCA, Miodrag Lekić, DEMOS, Ervin Ibrahimović, Bošnjačka stranka, mr Nemanja Batrićević, politikolog, Crna Gora, Tanja Miletić Oručević, pozorišna rediteljka, BiH, dr Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti, Crna Gora, dr Michael Groth, novinar, Deutschlandradio, Njemačka i prof. dr Slavica Stamatović Vučković, arhitektica, Crna Gora.
U okviru konferencije organizovane su i dvije promocije knjiga i to 22.10. sa Michaleom Martensom, autorom knjige ,,U požaru svjetova – Ivo Andrić jedan evropski životi” i 23.10 sa Slobodanom Selinkićem, autorom knjige,, Paviljon Serbia u Rimu 1911. – Modernizam, arhitektura i rana ideja jugoslovenstva” i Bobanom Batrićevićem, autorom knjige ,,U kandžama jevrejske aždaje – Antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu'”