a

ZIMSKI KOTORSKI KARNEVAL 2023g.

ZIMSKI KOTORSKI KARNEVAL 2023g.

NOVČANA POMOĆ KARNEVALSKIM GRUPAMA I POJEDINCIMA

JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor poziva  sve zainteresovane karnevalske grupe i pojedince da podnesu zahtjev za novčanu nadoknadu za izradu maski koja iznosi –  450,00 eura za grupne i 250,00 eura za pojedinačne maske.

U zahtjevu je potrebno navesti:

– naziv karnevalske grupe (pojedinca)

– naziv maske

– broj članova grupe

– broj žiro računa i kontakt telefon odgovornog lica.

Zahtjevi se mogu predati u kancelarijama Kulturnog centra svakog radnog dana od 8 do 14 sati ili na mail organizacija@kckotor.me.