a

Konkurs – KOTORSKI VIZUELNI UMJETNICI 2022

Konkurs – KOTORSKI VIZUELNI UMJETNICI 2022

Gradska galerija Kotor i ove godine, povodom Dana Opštine Kotor, priprema tradicionalnu godišnju izložbu likovnog stvaralaštva u Kotoru, pod nazivom KOTORSKI VIZUELNI UMJETNICI 2022. Pravo učešća na izložbi imaju svi likovni i primijenjeni umjetnici koji su rođeni u Kotoru ili žive i stvaraju na teritoriji Opštine Kotor, a koji su diplomirali na akademijama likovnih ili primjenjenih umjetnosti. Svi likovni i primjenjeni umjetnici zainteresovani za učešće na ovoj izložbi, a koji zadovoljavaju postavljene kriterijume, treba da donesu 2 do 3 rada u Gradsku galeriju Kotor, najkasnije do petka 4.novembra t. g, i to ponedeljkom,srijedom i četvrtkom od 8 do 15 h, zatim utorkom i petkom od 15 do 20 sati. Fotografije radova sa kataloškim podacima, kao i kratku biografiju, treba poslati na adresu gradskagalerija@gmail.com. Dana 7. novembra zasjedaće tročlani stručni žiri koji će napraviti selekciju radova za izložbu i donijeti odluku o dodjeljivanju ,,Nagrade za najbolji likovni rad nastao u Kotoru u 2022-oj godini”, te stoga radovi koji budu predati nakon 4. novembra ne mogu i neće biti prihvaćeni.