a

ZASJACE PALACI

ZASJACE PALACI

KONKURS!! KONKURS!! KONKURS!!!

Kulturni centar ,,Nikola Đurković” priprema međunarodnu likovnu manifestaciju V Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci”, koja će se održati 24. i 25. juna 2022.

Na Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” biće projektovane šestominutne audio-vizuelne prezentacije akademskih umjetnika na fasade i bedeme Starog grada Kotora, jednog od najljepših srednjovjekovnih gradova Mediterana.

Audio-vizuelna prezentacija jednog umjetnika, ili svojevrsna samostalna izložba na otvorenom, podrazumjeva najprije pozdravnu riječ umjetnika, četrdesetak fotografija njegovih radova, kratku biografiju koja će se prevesti na četiri jezika i muzičku podlogu.

Festival će se istovremeno održavati na tri punkta. Na svakom od ta tri mjesta biće predstavljeno svake večeri po šest umjetnika u ukupnom trajanju od oko 40 minuta, nakon čega će se cjelokupan program bez pauze još dva puta ponavljati, kako bi publika mogla, bez unapred utvrđenog redoslijeda, obići sva tri mjesta i pogledati kompletan večernji program, odnosno osamnaest samostalnih ,,izložbi” likovnih umjetnika.

Umjetnici zainteresovani za učešće na V Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” treba da dostave:

– 30-40 fotografija svojih radova: fotografisati cijele formate umjetničkih radova i to kamerom od 8 Mpx ili više

– Kratak CV sa kontakt podacima, kao i

– Kratak video snimak (5-7 sekundi) na kome se umjetnik predstavi, kaže odakle je i eventualno pozdravi publiku ili Festival svjetlosti

Navedeni materijal treba dostaviti na CD-u na adresu: Gradska galerija Kotor, Stari grad, 85330 Kotor, Montenegro ili mailom na: gradskagalerija@gmail.com, najkasnije do 4. aprila t.g.

Nakon prijema materijala, tročlani stručni žiri Festivala svjetlosti ,,Zasjaće palaci” na sjednici zakazanoj za 5. april t.g. odabraće umjetnike koji će učestvovati na V Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci”